twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Ianuarie

Asociatia Darian pentru Sindromul Down – DARAS

Bucuresti, str. G-ral. Ion Dragalina, nr. 31, et.1, ap. 31-32, sector 5
Cod fiscal : 21321275
Telefon : 021.319.79.74
Fax: 021.319.79.74
Mobil: 0745.894.351

E-mail: doinitaiacob@yahoo.com

Cont in lei:        RO94RNCB0081072502350001 – BCR Izvor

Asociatia Darian pentru Sindromul Down – DARAS este o organizaţie , apolitica, neguvernamentala si nonprofit , infiintata in baza incheierii din data de 06.02.2007 Dosar nr. 1320/302/2007 si are sediul in Bucuresti, str. G-ral. Ion Dragalina, nr. 31, et.1, ap. 31-32, sector 5.

In conformitate cu Statutul Asociatiei Darian pentru sindrom Down – DARAS desfasoara in Romania activitati in domeniul promovarii intereselor persoanelor cu sindrom Down, epilepsie precum si alte dizabilitati si are ca obiect de activitate principal desfăşurarea de proiecte şi programe de interes local, regional, naţional şi internaţional pentru susţinerea copiilor cu sindrom Down si epilepsie din România, precum şi sprijinirea materială, financiară sau în alte moduri a acestora, reprezentata legal prin Iacob Doina – presedinte si Iacob Florin – Director Executiv in baza prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completatarile ulterioare.

Asociatia se obliga ca intreaga suma de bani acordata sa fie utilizata pentru derularea obiectivului sponsorizat si sa aduca la cunostinta publicului numele firmei sponsor precum si unele date privind imaginea acestuia pentru identificare.