twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Ianuarie

CONTRACT DE SPONSORIZARE (model)

20% din impozitul pe profit ‐

Noul Cod Fiscal în anul 2016 prin Legea nr. 227/2015, prevede că orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială. Însă, chiar şi în acest moment, puţini manageri ştiu că au această libertate de alegere, care nu îi costă absolut nimic.

1. Cum redirecţionati?

Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG‐ ul susţinut, cheltuielile fiind deductibile.

Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p):

“(…) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

5‰ (la mie) din cifra de afaceri;

20% (la sută) din impozitul pe profit datorat.”

 

2.Care sunt avantajele?

La nivel micro, compania care alege să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială beneficiază de următoarele avantaje:

-libertatea de a alege destinaţia unei sume care, în alte condiţii, ar ajunge oricum la stat;

-contribuţia la o cauză nobilă printr‐o procedură 100% transparentă, fără niciun fel de cheltuială.

 

La nivel macro, contribuţia fiecărei companii la acest program ar determina un progres semnificativ în soluţionarea şi prevenirea problemelor sociale.

 

3. Ce schimbare pot determina?

Poţi să te implici chiar acum prin mecanismul simplu de redirecţionare a 20% din impozitul pe profitşi, fără să cheltuieşti nimicvei câştiga mult:

-vei creşte reputaţia companiei tale în comunitate prin asocierea cu o cauză socială derulată în beneficiul persoanelor vulnerabile social de către o organizaţie cu o vastă experienţă în domeniu;

-vei determina o mai mare competitivitate a companiei tale printr‐o imagine îmbunătăţită de contribuţia la o cauză socială importantă;

-vei inspira mai mult respect în rândul angajaţilor, care vor fi mândri să lucreze pentru o companie care se implică în cauze sociale;

-vei beneficia de mai multă vizibilitate, cauzele dedicate persoanelor cu dizabilităţi (a copiilor cu probleme de sănătate) fiind printre cele mai intens mediatizate în mediul social.

 

Pentru persoane juridice (firme):

Potrivit Codului Fiscal, art 21, aliniatul 4, litera p: plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării și/sau mecenatului dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții:

-sunt în limita a 0.5‰ din cifra de afaceri

-nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat

 

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA):

Persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent vor putea să‐și deducă din venitul brut cheltuielile de sponsorizare efectuate conform legii, în limita a 5% dintr‐o bază de calcul. Această bază de calcul se determină ca diferență dintre venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cele de sponsorizare, mecenat sau protocol.

Sponsorizările se pot face în bani sau bunuri

Sponsorizarea presupune încheierea unui contract în două exemplare între sponsor și beneficiar, cu ștampilă și semnătură respectiv număr de înregistrare.

Pentru ca acest contract să aibă valoare juridică trebuie să existe dovada oferirii/primirii sponsorizării.

Aceasta înseamnă:

» chitanță sau ordin de plată în cazul sponsorizărilor în bani.

» proces verbal de predare primire sau factură pe zero în cazul bunurilor.

 

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de Sponsorizare între firma dvs. şi ASOCIAŢIA DARIAN PENTRU SINDROM DOWN – DARAS, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit.

În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiti şi al impactului pe care l‐au avut în viaţa celor cu nevoi speciale.

Vă mulţumim !