twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
26 Ianuarie

Declaratia_230_OPANAF_50_2019_Page_1

(descarcati formularul)

Declaratia 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii:

- contribuabilii au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, si solicita restituirea acestora;

- contribuabilii opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult;

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult;

- contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei.

Termen de depunere:

- anual, pana la data de 15 martie a anului urmator celui de realizare a venitului;

De asemenanea, in cazul in care contribuabilii care opteaza pentru redirectionarea celor 2% din impozitul anual catre o entitate non-profit si care completeaza si declariatia 200, redirectionarea celor 2% este posibila doar prin completarea declaratiei 200 (fara a mai fi nevoie de declaratia 230).

Formularul este conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) nr. 233/01.02.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101/08.02.2011. Formularul este pre-completat cu datele ce permit direcţionarea a 2% din impozitul dvs. pe venit către Asociatia Darian pentru Sindromul Down. Această direcţionare nu vă costă nimic; dacă nu o folosiţi, banii respectivi revin statului. Vă mulţumim!